Ông Đoàn Ngọc Hải


 • Ông Đoàn Ngọc Hải - Ông Đoàn Ngọc Hải video embed list by Gene Hehl on Wednesday July 17 2019 and being read by 4,269 people, 1,091 people give positive ratings about this topics.

Ông Đoàn Ngọc Hải Video Embed List


  1. Ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức ngay trong ngày bị điều chuyển| VTC14
   Duration: 2:34  2. Ông Đoàn Ngọc Hải lại xin từ chức | VTC Now
   Duration: 1:04  3. VTC14 |Ông Đoàn Ngọc Hải bị “ trói tay”, muốn dẹp vỉa hè phải xin phép
   Duration: 2:04  4. Nhiều vụ từ chức gây tranh cãi như ông Đoàn Ngọc Hải
   Duration: 2:16  5. THVL | Người đưa tin 24G: Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ nộp đơn từ chức
   Duration: 1:53  6. Ông Đoàn Ngọc Hải (TP) xin từ chức | THDT
   Duration: 3:31  7. Ông Đoàn Ngọc Hải từ chức thể hiện tính liêm sỉ của cán bộ
   Duration: 2:12  8. VTC14 |Cà Mau muốn ông Đoàn Ngọc Hải lý giải việc “chê” rừng U Minh
   Duration: 2:00  9. Dẫn quân đi bắt chó thả rông, ông Đoàn Ngọc Hải bị chủ nuôi chửi bới | VTC14
   Duration: 1:25  10. Cuộc chiến vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải | VTC1
   Duration: 3:58  11. Văng tục với ông Đoàn Ngọc Hải vì bị bắt chó | VTC Now
   Duration: 4:23  12. Đang xét đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải | VTC1
   Duration: 2:32  13. Ông Đoàn Ngọc Hải đối thoại với người lấn chiếm vỉa hè
   Duration: 3:10  14. Vụ Đoàn Ngọc Hải từ chức lại nóng nhiều diễn đàn
   Duration: 3:16  15. Ông Đoàn Ngọc Hải làm gì sau từ chức?| VTC Now
   Duration: 2:08  16. Ông Đoàn Ngọc Hải “tái xuất” dẹp vỉa hè | VTC1
   Duration: 1:10  17. TP đồng ý cho ông Đoàn Ngọc Hải rút đơn từ chức
   Duration: 1:13  18. Ông Đoàn Ngọc Hải "tái xuất", dân mạng ủng hộ | VTC1
   Duration: 1:48  19. Ông Đoàn Ngọc Hải dẹp vỉa hè giữa đêm | VTC1
   Duration: 4:06  20. Ông Đoàn Ngọc Hải và những phát ngôn “gây bão” trước khi từ chức
   Duration: 3:57