虛擬銀行


 • 虛擬銀行 - 虛擬銀行 video embed list by Willie Saiz on Wednesday July 17 2019 and being read by 2,607 people, 1,174 people give positive ratings about this topics.

虛擬銀行 Video Embed List


  1. 【財經熱話:虛擬銀行並唔「虛」】虛擬銀行快將發牌,可是很多受訪市民仍未清楚虛擬銀行是甚麼,你又會否使用?
   Duration: 4:32  2. 【錢線百分百】20190513-7《港推虛擬銀行 阿里.騰訊.小米搶灘!成敗五大因素?》
   Duration: 15:11  3. WeLab 虛擬銀行將打破傳統習慣
   Duration: 4:43  4. 《StartupBeat創科鬥室》虛銀發牌改寫生態 虛銀不設實體分行 !
   Duration: 8:56  5. 【滙豐迎敵作戰】 FinTech 虛擬銀行 Facebook Libra 是什麼? 如何讓金融市塲大震盪!
   Duration: 13:09  6. 【亞太商情】香港虛擬銀行推行長路漫漫?溫鋼城:需要摸著石頭過河
   Duration: 13:42  7. 《StartupBeat創科鬥室》銀行角色將被替代 ?
   Duration: 10:53  8. 【20190328嘉賓連線】@廖料 虛擬銀行對香港市場有哪些深遠影響?#財經視界#香港國際財經台HKIBC#
   Duration: 6:49  9. 【財經週報】香港逾50家機構有興趣經營虛擬銀行,最快年底發牌,股本3億起跳!
   Duration: 23:39  10. 中銀香港旗下livi虛擬銀行致力提供微小金融服務
   Duration: 1:47  11. 无限生成虚拟信用卡,验证美区跟海外版PayPal【此方法已失效】
   Duration: 23:57  12. 首批三家虛擬銀行在香港獲批!最快半年後投入服務
   Duration: 1:59  13. Virtual Banking Is Set to Shake Up Hong Kong
   Duration: 5:54  14. 【TVBS】無卡提款+虛擬帳戶 網銀「行動化」增便利
   Duration: 1:25  15. 【錢線百分百】20190513-8《鴻海接班人? 董事"身分"大有玄機?呂芳銘.劉揚偉呼聲大?》
   Duration: 10:59  16. 曾淵滄:虛擬銀行帶來憧憬 2019 3 28
   Duration: 2:08  17. 【科技革命】滙豐︰未來銀行業衍生6大新工種 請人講求「3Cs」!|01經濟
   Duration: 1:42  18. 講錢。講呢啲:做大灣區人好方便?(#你冇電子支付就另計)
   Duration: 26:08  19. 《StartupBeat創科鬥室》虛銀發牌改寫生態 點睇首批虛銀牌照 ?
   Duration: 9:49  20. SMART Talk - 金融科技: 虛擬銀行與風險管理
   Duration: 1:19:31